gwarancja
 
 • Informacje podstawowe

   

  1. Okres gwarancji;
   • 5* lat - silnik; (* - firmy 2 lata)
   • 2 lata - pozostałe elementy ;
   • 10 lat - elementy instalacji PCV ;
  2. Punkty serwisowe;
   • INSTALATOR - wykonawca instalacji;
   • SPRZEDAWCA - dostawca sprzętu;


 • Warunki gwarancji

   

  1. Prawa użytkownika;
   • Bezpłatna wykonywanie napraw w okresie gwarancji;
   • Wydłużenie okresu gwarancyjnego o czas naprawy;
   • Żądania wymiany podzespołu na nowy w przypadku braku możliwości naprawy;
   • Zlecenia wykonania oględzin uszkodzenia w miejscu instalacji;
  2. Wymagania gwaranta
   • Okazanie poprawnie wypełnionej i ważnej karty gwarancyjnej podczas zgłaszania usterki;
   • Zgłoszenie wady niezwłocznie po jej wykryciu;
   • Brak jakichkolwiek oznak stwierdzających naprawy przez osoby do tego nie upoważnione;


 • Gwarancja nie obejmuje

   

  1. Wad wynikłych z nieprawidłowej instalacji
   • odpowiedzialność za jakość nie prawidłowo wykonanej instalacji ponosi wykonawca wadliwej instalacji;
  2. Wad wynikłych ze stosowania podzespołów innych niż firmy HUSKY
  3. Wad wynikłych z normalnego użytkowania sprzętu , a szczególnie :
   • wymiany szczotek silnika (komplet zapasowych szczotek dostarczany jest wraz z nową jednostką centralną)
   • posługiwania się sprzętem nie zgodnie z instrukcją obsługi
  4. Wad wynikłych z obcych eksploatacyjnie wpływów chemicznych , elektrochemicznych i elektrycznych;
  5. Uszkodzeń podzespołów wynikłych z przyczyn obcych takich jak:
   • pożar, powódź;
   • obsunięcie ścian;
   • pęknięcie ściany;
   • wynikłe podczas prowadzenie innych prac budowlano-remontowych;
   • wyładowanie atmosferyczne;
  6. Szkód powstałych poza wyrobem lub w wyniku jego nieprawidłowego użytkowania;

 

Importer: HUSKY POLSKA RAM MARCIN GÓRNIK
Nasz adres: ul. Czachowskiego 4, 26-600 Radom, tel.: (048)prefix 36-33-194. fax (48) prefix 362-90-45
e-mail: ram@ram.pl