wymagane dokumenty
Przedstawiamy  listę dokumentów wymaganych przez firmę RAM MARCIN GÓRNIK od klientów chcących dokonywać zakupów towarów w cenach hurtowych. 
 

Dokumenty te należy przesłać faksem na numer (048) 362-90-45:

 • kopia dokumentu nadania Numeru Identyfikacyjnego Podatnika - NIP,
 • kopia aktualnego wypisu z rejestru handlowego lub zaświadczenia o działalności gospodarczej,
 • kopia zaświadczenie z GUS dotyczące nadania nr REGON,
 • upoważnienie do wystawiania faktur VAT bez podpisu Odbiorcy.
   Dodatkowo, klienci pragnący dokonywać płatności przelewem w odroczonym terminie (kredyt) powinni złożyć następujące dokumenty:
 • podpisana umowa wekslowa,
 • weksel in blanco (opisany i podpisany),
 • kwestionariusz odbiorcy,
 • wniosek kredytowy.
   Aby uzyskać kredyt należy spełnić również następujące warunki według zasad sprzedaży z odroczonym terminem płatności:
 • obrót za kwartał przekraczający 10 000 zł netto,
 • obrót za ostatni miesiąc przekraczający 3 000 zł netto,
 • terminowe regulowanie zobowiązań,

 

Importer: HUSKY POLSKA  RAM MARCIN GÓRNIK
Nasz adres: ul. Czachowskiego 4, 26-600 Radom, tel.: (048)prefix 36-33-194. fax (48) prefix 362-90-45
e-mail: ram@ram.pl