procedura sprzedaży pośredniej
SPRZEDAŻ POŚREDNIA polega na uzyskaniu marży bez konieczności wcześniejszego zakupu towaru bądź wykonania instalacji. 

 

Taka możliwość stanowi często podstawę rozliczeń w przypadku, gdy:

 

  • POŚREDNIK nie prowadzi własnej działalności lub nie jest płatnikiem podatku Vat;

  • branża w której działa  POŚREDNIK zbliżona jest do naszej ( np.: jest montażystą stolarki okiennej) i POŚREDNIK nie chce angażować się w nowy temat, wybierając prowizję za przekazanie klienta;

  • PRZEDSTAWICIEL sprzedający systemy Husky, chętnie przekaże zainteresowanego instalacją klienta w ręce dobrego INSTALATORA;

  • INSTALATOR wykonujący instalacje nie prowadzi magazynu ale zainteresowany jest prowizją za przekazanie klienta, szczególnie dotyczy to etapu drugiego - sprzedaży jednostki centralnej z osprzętem; 

Aby uporządkować zasady takiej współpracy opracowaliśmy PROCEDURĘ SPRZEDAŻY POŚREDNIEJ. Prosimy o jej stosowanie gdy w grę wchodzi zdobycie nowego klienta. Z naszych doświadczeń wynika, że doprowadzona do końca, oprócz dużej satysfakcji, POŚREDNIKOWI daje również olbrzymią motywację do dalszego działania w kierunku pozyskania następnego klienta.

10% wartości za jego wskazanie nie jest opłatą wysoką i warto wynagrodzić POŚREDNIKA za wyszukanie klienta ! 

 

PROCEDURA SPRZEDAŻY POŚREDNIEJ 

 

  1. POŚREDNIK dostarcza do właściwego sprzedawcy (INSTALATOR, PRZEDSTAWICIEL, DYSTRYBUTOR, IMPORTER),  faksem, pocztą lub osobiście, firmowy BLANKIET SPRZEDAŻY POŚREDNIEJ, zawierający pieczęć POŚREDNIKA i własnoręczny podpis klienta.

  2. Klient dokonuje zakupu po cenach detalicznych u wybranego dostawcy.

  3. Po dokonaniu transakcji z poleconym przez POŚREDNIKA klientem, POŚREDNIK
    wystawia rachunek za akwizycję w wysokości przysługującej mu marży.

  4. Po otrzymaniu rachunku za akwizycję należność przekazywana jest POŚREDNIKOWI.

 

 

UWAGA ! Jeżeli POŚREDNIK dostarczy bądź przefaksuje wypełniony BLANKIET SPRZEDAŻY POŚREDNIEJ już po dokonaniu transakcji z poleconym klientem, nie zostanie to uznane jako sprzedaż pośrednia.

 

 

Namawiamy do współpracy !

 

HUSKY POLSKA RAM MARCIN GÓRNIK
Nasz adres: ul. Czachowskiego 4, 26-600 Radom, tel.: 048/36-33-194. fax 48/362-90-45
e-mail: ram@ram.pl