warunki ogólne
 
Dystrybucja systemu centralnego odkurzania Husky wymaga zorganizowania odpowiednich warunków pracy. Sprawne prowadzenie sprzedaży oraz instalacji można zamknąć w punktach :
 • wykonanie projektu wstępnego instalacji na bazie planów domu przyszłego użytkownika;
 • kalkulacja kosztów z podziałem na montaż orurowania ( Etap I )  oraz osprzętu ( Etap II );
 • dostawa elementów instalacji;
 • wykonanie i uruchomienie instalacji;
 • obsługa serwisowa i po serwisowa;

Czynności te mogą być wykonywane kompleksowo lub wybiórczo, w zależności od zakresu działalności firmy współpracującej.

 

Rozpoczęcie współpracy.

Poprawnie wypełniona i przesłana do nas ANKIETA stanowi podstawowe źródło informacji o nowym kontrahencie dla naszego biura handlowego. Przesłana w ten sposób informacja jest dla nas jednocześnie deklaracją współpracy.

Firmą deklarującym współpracę, bezpłatnie  przesyłamy  materiały informacyjne zawierające:

 • informacje o naszej ofercie asortymentowej
 • instrukcje instalacji oraz użytkowania systemu
 • materiały marketingowe dla pierwszej grupy klientów (CD z filmem + zestaw folderów)

Zapewniamy wsparcie w początkowym okresie współpracy. 

 

Forma prawna firm współpracujących

Współpracę handlową nawiązujemy jedynie z podmiotami gospodarczymi, co winno zostać udokumentowane odpowiednim zestawem dokumentów.

 

Kontynuacja współpracy.

Kontynuacja i kierunek rozwoju współpracy uzależniony jest od jej dotychczasowych wyników.  

Importer dąży do popularyzowania oraz zwiększania udziału sprzedaży systemu Husky na obszarze działania firmy współpracującej. 

Czynnikiem motywującym działania dystrybutora jest realizacja marzy zapewniającej odpowiednią zyskowność przedsięwzięcia.

 

Opusty na towar do dalszej odsprzedaży

Na poziom opustu cenowego przyznawanego odbiorcy mają wpływ następujące czynniki:

 • termin i terminowość płatności za towar handlowy;
 • posiadane oznaczenia punktu handlowego z produktami Husky;     więcej? - kliknij tu
 • posiadane ekspozycje stałe z działającym systemem Husky;           więcej? - kliknij tu

Zaangażowanie w obsługę klienta to istotny czynniki decydujący o formie współpracy. Wspólne pokazy organizowane podczas  imprez branżowych stanowią ważny element integrujący, pomiędzy importerem, a firmą współpracującą.

 

Importer: HUSKY POLSKA RAM MARCIN GÓRNIK
Nasz adres: ul. Czachowskiego 4, 26-600 Radom, tel.: 048 / 36-33-194. fax 048 / 362-90-45
e-mail: ram@ram.pl